logo
BEAM EC BEAM EC3 COLBEAM EC3 SECTION BEAM EC5 COLUMN EC5 BOLTS EC5 STIPLA-DNV-RP/CYLSHELL NORSOK NEDLASTINGER

StruProg AS har fra 2005 i samarbeid med StruProg AB, Sverige, markedsført dimensjoneringsprogram for det norske markedet.

Våre brukervennlige stål- og treprogrammer er skreddersydd for en effektiv beregnings- kontroll av bjelker og søyler samt beregning av vilkårlige profiltverrsnitt.

Noen av programmene har vært i bruk innen offshore- og byggetekniske firma siden 1990.

Her på denne websiden har du muligheten til å ta en nærmere kikk på input samt resultater fra de enkelte programmene.

Inngangsdata til programmene er stort sett selvforklarende og alle beregninger blir utført hver gang noen av inngangsdata blir endret.

For mer informasjon, kontakt:

StruProg AB
Virkesgränd 4
S-183 63 TABY
SVERIGE

Tlf: +46 70 731 87 66
GENERELT BJELKEPROGRAM
ikon BEAM EC
utfører statiske beregninger av en kontinuerlig bjelke. Programmet genererer lastkombinasjoner basert på Permanente og Variable laster, og beregner maksimum og minimum krefter, deformasjoner og spenninger langs bjelken.
STÅLPROGRAMMER
ikon BEAM EC3
Utfører statiske beregninger av en kontinuerlig bjelke samt tverrsnitt- og vippekontroll iflg. EC3
ikon COLBEAM EC3
er et kombinert søyle/bjelkeprogram som utfører statiske beregninger samt tverrsnitt- og knekkingskontroll iflg. EC3
ikon SECTION
Beregner tverrsnitts data av totalt 57 ulike profiltyper fra en icon meny på venstre side av skjermen.
TREPROGRAMMER
ikon BEAM EC5
Utfører statiske beregninger av en kontinuerlig tre/laminert bjelke samt tverrsnitt- og vippekontroll iflg. EC5
ikon COLUMN EC5
Utfører tverrsnitt- og knekkingskontroll av en tre/laminert søyle iflg. EC5.
ikon BOLTS EC5
Utfører kontroll av bolteforbindelse i trekonstruksjoner. iflg. EC5.
OFFSHORE-/SKIPSPROGRAMMER
ikon STIPLA-DNV-RP / CYLSHELL NORSOK
utfører spennings- og bulekontroll av platefelt med og uten stivere.StruProg AB 2018 - Tlf: +46 70 731 87 66 - e-mail: info@struprog.se